PHONG THỦY MỘ PHẦN 8

5. Bây giờ đa phần đều được hỏa táng, không có phần mộ tổ tiên thì giải pháp như thế nào?
Hiện nay tro của người đã qua đời được chôn cất ở nghĩa trang, vậy lẽ nào nói nghĩa trang đối với phong thủy của tất cả mọi người có ảnh hưởng giống nhau? Việc hỏa táng mới diễn ra gần đây, thử hỏi có bao nhiêu gia đình là không có mộ tổ tiên?

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, thiên nhiên, ngoài trời và văn bản

Leave Comments

0968 144 114
0968144114