Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG PHÚC ĐỊA

  • KHÁI LUẬN VỀ NGŨ HÀNH HÌNH TƯỚNG

    Mộc Kim Thủy Hỏa Thổ có Thượng, Trung, Hạ cách để bàn về các loại hình tướng căn bản của con người, nhà tướng học nổi danh về đời nhà Tống là Ma Y đã nói: “Con người hấp thụ linh Khí của Âm Dương trong vũ trụ mà thành hình tướng. Vì bẩm sinh […]
    Xem thêm
0968 144 114
0968144114