PHONG THỦY MỘ PHẦN 10

Thứ hai, Đối với các cửa ra vào ảnh hưởng không giống nhau phong thủy của các phần mộ tổ tiên đối với các con cái ảnh hưởng cũng không giống nhau. Con cả và con thứ tư, hay con thứ hai và thứ năm, hoặc con thứ ba và đưa thứ sáu đều bị ảnh hưởng giống nhau. Điều này được quyết định bởi la bàn của bát quái. dụng cụ chuyên nghiệp khảo sát âm trạch phong thủy – la bàn, với mặt phẳng 360 độ chia thành 24 hướng núi, quy về khu vực bát quái , được gọi là “một quẻ quản ba núi.”
Lấy ví dụ về một trường hợp thực tế: có một gia đình, người anh cả đã sinh ra một đứa con gái câm, con trai của anh ta sinh ra một đứa cháu bị điếc, trong khi đó người anh thứ hai con cái đều rất có tiền đồ triển vọng. Khi đến xem phần mộ tổ tiên của anh ấy, đối diện với hướng chính đông của ngôi mộ là núi, có rất nhiều đá rơi xuống. Hướng chính đông chính là quẻ chấn quái trong bát quái, tương ứng với con trai cả. Do đó khiến cho người anh cả bị ảnh hưởng như vậy. 
Thứ ba, tác động vào vận thế của con cháu có những thể hiện cụ thể trong các khía cạnh khác nhau. Phong thuỷ đối với phần mộ của tổ tiên ảnh hưởng trực tiếp đến con cái, bao gồm hầu như tất cả các khía cạnh của cuộc sống như các vấn đề về tài vận, hôn nhân, con cái, sức khỏe, làm quan, v.v…

Trong hình ảnh có thể có: tranh vui và văn bản

Leave Comments

0968 144 114
0968144114